Lammas ja vuohi

Tarjoamme maatilojen erilaiset tarpeet huomioivaa kokonaisvaltaista palvelua. Käytössäsi on laaja joukko eri alan asiantuntijoitamme.

Johtaminen

Tuotantoa suunnitellessa tulisi ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, markkinat sekä omat resurssit ja tavoitteet. Niiden pohjalta mietitään strategiaa ja toimintamallia tuotannolle. Strategiaa tulee myös arvioida jatkuvasti sekä muokata tarvittaessa. 

Johtaminen on järjestelmällistä työtä, jolla toimintaa ja kannattavuutta pyritään parantamaan. Siihen kuuluu suunnittelu, toteutus suunnitelman mukaisesti, tulosten mittaaminen ja toiminnan jatkuva arviointi sekä tarvittaessa uusien toimintatapojen käyttöönotto. Selkeä suunta ja helposti ymmärrettävät tavoitteet ohjaavat toimintaa ja mahdollistavat onnistumisen tavoitteiden mukaisesti. 
 
Asiantuntijamme ovat apunasi toimintaympäristön muutosten analysoinnissa, tulevaisuuden suunnittelussa ja strategian luomisessa. Voimme yhdessä miettiä ja testata vaihtoehtoja.
 

Eläinaines

Lammasjalostuksessa tavoitteena on aina terve ja helppohoitoinen katras. Minimivaatimuksena ovat: lammas täyttää rodun ominaispiirteet, hyväksyttävä rakenne. 
 
Monipuolinen lammas tuottaa lihaa, villaa, vuotia, maitoa. Myös maisemanhoitopalvelut ovat usealle lampurille tärkeä tulonlähde. Lisäksi pidetään huolta lampaan moninaisuudesta muunmuassa säilyttämällä erilaisia värejä, alkuperäisrotuja, harvinaisia sukulinjoja. Jalostuseläinvalinnoissa apunasi on koulutetut lammasmittaajamme. Suomessa on käytössä elävän eläimen ulkomuotoarvostelu ja lihaksen ultraäänimittaukset. Villa-arvostelua tehdään enimmäkseen alkuperäisrotuisille lampaille. 
 
Rotukohtaisissa kantakirjaohjesäännöissä on esitetty kunkin rodun jalostustavoitteet. Kantakirjan arvoluokituksia tehdään tilakäynneillä. Lisäksi ProAgria julkaisee vuosittain tuotosseurannan yhteenvedot. Valtakunnallisissa vuositilastoissa esitetään tuotosseurannan tulokset, keskiarvoja, graafeja kehitystrendeistä, roduttain eläinryhmäkohtaisesti. Näiden lisäksi julkaistaan niin sanotut hittilistat, jonne pääsevät parhaat pässit ja uuhet.  Tuloksista lasketaan BLUP-jalostusindeksit, jotka ovat tärkeä osa jalostusvalintaa. ProAgria toimii jalostusjärjestönä useille lammasroduille sekä suomenvuohirodulle.
 

Tuotosseuranta

Tuotosseurantaan liittymällä saat arvokasta tietoa tilasi toiminnan kehittämiseen. Palveluun kuuluvat muun muassa alueelliset lammaspalvelut, vuosittainen tuotannonohjauskäynti lammastilallasi, tietoa ajankohtaisista aiheista, jalostuslampaiden valintaa. Tuotosseurannan avulla saadaan pidettyä rodut, suvut ja pässilinjat selvillä. Saat myös tietoa ja tunnuslukuja eläinten hoidon ja ruokinnan suunnitteluun sekä tunnuslukuja kannattavuuden arviointiin. Voit keskustella lammasasiantuntijoidemme kanssa myös puhelimitse ja etäyhteydellä.

Lammastilan toiminnanhallintaan on kehitetty uusi NettiKatras-sovellus. Se on helppokäyttöinen ja aikaa säästävä ohjelmisto, johon syöttämiesi seurantatietojen avulla seuraat ja kehität tilasi tuotantoa ja jalostat eläinainesta. Tiedot siirtyvät automaattisesti myös viranomaisrekisteriin. Tutustu NettiKatras-ohjelmistoon. Kirjaudu NettiKatras-ohjelmaan tästä

Lisätietoa tuotosseurannasta:

Lampaiden tuotosseurannan ohjesääntö

Lampaiden tuotosseurannan indeksivihko

Lampaiden tuotosseurannan tekninen suorittaminen -esite

Haluatko liittyä tuotosseurantaan? Ota yhteyttä oman alueesi lammastalouden asiantuntijaan.

 

Ruokinnan suunnittelu

Lampaan ruokinta perustuu hyvälaatuiseen säilörehuun. Rehustusta täydennetään sopivilla väkirehuilla, valkuaisrehuilla, kivennäisillä ja vitamiineilla. Tuotosvaiheen mukainen ruokinta turvaa lampaan hyvinvoinnin ja tuotoksen. Ruokintanormit on määritetty yhteistyössä tutkimuksen kanssa.

Laskemalla ruokintaa saadaan paras tulos ja säästöä rehukustannuksiin. Lammasasiantuntijamme tekevät ruokinnansuunnittelua ja ohjausta. Ruokintastrategia sisältää niin ruokintaan liittyviä valintoja kuin rehunjakolaitteiden valinnat. Ruokinnan onnistumisen seurantaa on käytössä erilaisia mittareita; perehdytämme asiakkaamme niiden käyttöön. 

Hyvälaatuisen säilörehun ja laitumen saanti on avainasemassa pienmärehtijöiden ruokinnassa. Laaja asiantuntijaverkosto auttaa tilaasi löytämään sopivat seokset ja viljelykierron. 

Lampolan olosuhteet ja hoito

Olosuhteiden merkitys eläinten hyvinvointiin on suuri. Eläinten lajinmukaisen käyttäytymisen huomioiminen vaikuttaa myös taloudelliseen tulokseen. Eläinsuojelulain määräykset tulee huomioida; ne asettavat minimivaatimukset eläinten hyvinvoinnille.

Lampolaa suunniteltaessa tilakohtaisesti pohdittavia asioita ovat muun muassa: Minkälaisia eläinryhmiä on eri vuodenaikoina sekä mitä erityisvaatimuksia ja tilantarvevaatimuksia ryhmillä on? Miten eläinryhmiä liikutellaan ja siirretään? Miten ruokitaan? Miten hoidetaan lantapatjan tyhjennys ja kuinka usein? Lisäksi kausittaisia toimenpiteitä kuten karitsointi, punnitus ja kerintä varten tarvitaan tilaa ja toimintasuunnittelua. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida eläinsuojelulain ja tilatuen täydentävien ehtojen lisäksi muiden valittujen lisätukien ehdot kuten luonnonmukaisentuotannon ja hyvinvointikorvauksen vaatimukset.
 
Ruokintapaikkojen tai vesipisteidenmäärä voi olla kasvua rajoittava tekijä. Päivittäiset rutiinit tulee suunnitella huolellisesti jo rakentamissuunnittelu- tai peruskorjausvaiheessa. Siirrettävät väliaidat antavat joustoa ei ryhmien muuttuviin tarpeisiin. Eläinten koko ja sikiävyys pitää huomioida rakennusratkaisuissa. Karitsointien ajoitukseen ja ryhmitykseen liittyen voi tarve lisäaidoille olla pienempi tai suurempi. Työnhelpottamiseen liittyviä investointeja tulee suunnitella varsinkin suuremmissa katraissa. Eläinten olosuhteisiin tulee kiinnittää huomiota myös laitumilla ja jaloittelutarhoissa.

Jaa

Referenssit

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.