Enemmän tuottoa Ruokinnan ohjauksella

Kuva: Maija Saanio

ProAgrian Ruokinnan ohjaus on seurantaa, suunnittelua ja onnistumisen havainnointia tilalla. Asiantuntijamme ovat eläinravitsemuksen osaajia, joilla on ruokinnan osaaminen ja kokonaisuus hallinnassa.

Ruokinnan ohjaus ja sitä täydentävät Täsmäpalvelut tarjoavat työkaluja, asiantuntemusta, vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä, kun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon pitoisuuksiltaan hyvää maitoa, pitää karja terveenä ja hyödyntää kotoiset rehut tehokkaasti.

Tuotosseurantanäytteiden analyysitulokset ja seurantalaskelman tunnusluvut ovat ruokinnan taloudellisia ja biologisia mittareita. Niiden tulkinta ja yhdistäminen karjahavaintoihin tuovat säästöä rehukuluihin ja parantavat tuotoksia.

Ruokinnan ohjaus -palveluista saa suurimman hyödyn, kun onnistumista seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi ruokintaa muuttaen.

Vaihtoehtojen simulointia

ProAgrian Ruokinnan ohjaus huomioi nykyisellä ruokinnalla saavutetut tulokset, nurmen, säilörehun ja laitumen laadun ja hinnan, tuotos- ja terveystavoitteet, muiden rehujen saatavuuden ja hinnan sekä käytettävissä olevan teknologian ja resurssit. Asiantuntijamme simuloivat eri vaihtoehtoja ja etsivät asiakkaillemme parhaimmat ratkaisut. 

Ruokinnan ohjaus -palvelua täydentävät Täsmäpalvelut, joissa syvennytään tuotannon eri osa-alueisiin olemassa olevaa tietoa, asiakkaan kanssa tehtyjä havaintoja ja hyviä käytäntöjä yhdistämällä. 

Tutustu Ruokinnan ohjaus -palvelun kokoavaan Ruoki menestystä -vihkoon. 

Jaa

Referenssit

  • Haasteiden kanssa osaaminen kehittyy

    Tiina ja Aki Mykkälä haluavat sekä itselleen että karjalleen iloa ja onnistumisen tunnetta arkeen. Siinä on onnistuttu haasteellisen vuoden

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut