Tuotekehitys

Tuotekehitys

ProAgrian tarjoamien yrityspalvelujen kautta saat avuksesi eri alojen asiantuntijat mukaan tuotekehitykseen.

Tuoteidean kypsyminen tuottavaksi ideaksi edellyttää asiaan paneutumista. ProAgrian tarjoamien yrityspalvelujen kautta saat avuksesi eri alojen asiantuntijat mukaan tuotekehitykseen. Kehittämisen lähtökohtana on yrityskokonaisuuden hallinta sekä kilpailukyvyn rakentaminen. Prosessin keskiössä ovat asiakkaan osaaminen ja taloudelliset lähtökohdat, kilpailutilanne markkinoilla, ja miten yrityksen toiminta järjestetään. 
 
Yrityspalvelut on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille, aloittaville yrityksille sekä monialaisille maatiloille. Yrityksen toimiala voi olla mikä tahansa, parasta ProAgrian erikoisosaamista ovat maaseudun toimialat, kuten matkailu- ja ravitsemispalvelut, elintarvikkeiden valmistus, hevosala, urakointi, palveluyritykset, metalli- ja puuala sekä bioenergiaan liittyvä yrittäjyys. 
 

Tee uuden toiminnan arviointi perusteellisesti 

 
Uuden tuote- tai liikeidean suunnittelussa on oleellista, että suunnitelma on realistinen ja yrittäjä itse sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen. Pitkän aikavälin suunnittelulla saadaan toiminnassa paljon enemmän aikaan kuin pelkkiä yksittäisiä hankkeita toteuttamalla. ProAgrian asiantuntijoiden kanssa yrittäjä voi käydä läpi idean toteuttamiskelpoisuuden ja edellytykset, joilla lähtee toteuttamaan uutta toimintaa. Yrittäjän oma panos oikeissa lähtötiedoissa on korvaamattoman tärkeä, mitä tarkemmat lähtötiedot sen parempi lopputulos.
 
Liiketoimintasuunnitelmaan kootaan yrityksen perustiedot mm. taloudellisesta tilanteesta ja nykyisistä resursseista. Uuden idean ydin pilkotaan ja sitä tarkastellaan useasta eri suunnista. Suunnitelmassa määritellään markkinoiden ja markkinatilanteen kautta tulevat asiakkaat, tuotteet ja palvelut mitä tullaan tarjoamaan ja miten ne tuodaan esille sekä suunnitellaan miten uusia tuotteita/palveluita yrityksessä toteutetaan asiakkaille. Lisäksi kartoitetaan osaamisen, pääoman ja rahoituksen tarve, markkinoinnin perusratkaisut sekä asetetaan tavoitteet.
 

Valmis toimintamalli suunnitelmien pohjaksi

 
Toimiala ja sen kehitysnäkymät luovat pohjan suunnittelulle. Suunnitteluvaiheessa onkin tärkeä arvioida kysyntä sekä markkina- ja kilpailutilanne ja oma kilpailuasema markkinoilla. Uusi toiminta vaatii usein myös investointeja ja lisää käyttöpääoman tarvetta. Suunnitteluvaiheessa selvitetään järjestetäänkö rahoitus omalla vai lainarahalla ja onko mahdollista saadaanko investointitukirahoitusta. Uutta ideaa ei kannata laittaa käytäntöön, jos se ei ole toteuttamiskelpoinen ja taloudellisesti kannattava. Kannattavuustarkastelua voidaan tehdä usealla eri menetelmällä mm. minimiliikevaihdon avulla, arvioimalla liikevaihtoa tai kannattavuutta kysynnän kautta tai arvioimalla liikevaihdon tarvetta käänteisen tuloslaskelman kautta. Perusteellisen suunnittelutyön jälkeen yrittäjä voi punnita uuden toiminnan tuomat riskit ja valita haluamansa strategian. 
 

Aihe liittyy myös näihin

  • Haluatko kehittää yritystäsi?

    ELY-keskus tarjoaa yrityksesi kehittämistarpeisiin ja muutostilanteisiin asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä palveluja.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.